Jaminan Hidayah Daripada Allah

Firman Allah S.W.T.: Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keredaan) Kami, Kami akan Tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sungguh,…

Allah Akan Menyempurnakan Cahaya-Nya

Firman Allah S.W.T.: [32] Mereka hendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, tetapi Allah Menolaknya, malah Berkehendak Menyempurnakan…

Ikutilah Jalan Yang Lurus (II)

Firman Allah S.W.T.: [151] Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang Diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat…

Ikutilah Jalan Yang Lurus

Rasulullah s.a.w. menggariskan satu garisan dengan tangannya seraya bersabda: “Ini adalah jalan Allah yang lurus.” Kemudian dia membuat garisan di…